1688

1688 ตรุษจีนกับสีแดง สีแห่งความโชคดีและมั่งมี ตามความเชื่อของชาวจีน

1688 ตรุษจีนกับสีแดง สีแห่งความโชคดีและมั่งมี ตามความเชื่อของชาวจีน เมื่ออิทธิพลของสีมีผลต่อชีวิตประจำวันของชาวจีน ที่ช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับเทศกาล