Line: @gettaobao|02-026-3102
condition สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า สินค้าจากจีน 2019-06-27T05:25:10+07:00

สั่งสินค้าจากจีน เถาเป่าเงื่อนไขการใช้บริการ

เว็บ Gettaobaoเป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ทางเว็บGettaobaoจะทำการเจรจาติดต่อกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนให้ลูกค้าในทุกๆเรื่องรวมถึง

 • การติดตามสินค้า
 • การตามทวงเงินคืน

ต่อไปนี้ขอเรียกเว็บ Gettaobao ว่า ผู้ให้บริการ

ปัญาหาการ สั่งสินค้าจากจีน ที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนกับลูกค้าทุกกรณี ผู้ให้บริการยินดีรับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้สุดความสามารถ แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนในกรณีที่ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่ง หรือกรณีอื่นๆในทุกกรณี เพราะผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในจีนเท่านั้น

สินค้าในแต่ละร้านค้าหรือโรงงานอาจมีรูปภาพสินค้าเหมือนหรือคล้ายกันแต่คุณภาพสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านค้าหรือโรงงาน จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นสินค้าคุณภาพดีหรือไม่ เป็นของแท้หรือของปลอม แบบและสีเป็นไปตามที่สั่งหรือไม่ เนื่องจากรูปภาพที่ทางร้านค้าหรือโรงงานจีนแสดงให้ลูกค้าเห็นอาจมีการปรับแต่งสีและความสว่างหรือตัดต่อมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณีข้างต้น

กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง ทางผู้ให้บริการจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานจีน แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งค่าสินค้าและค่าขนส่ง แต่ร้านค้าหรือโรงงานจีนจะรับผิดชอบหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของร้านค้าหรือโรงงานจีน

เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้ากับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ระยะเวลาในการสั่งซื้อนั้นขึ้นกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนว่าใช้เวลาในการจัดเตรียมสินค้ารวมถึงผู้ให้บริการไปรษณีย์เอกชนในการจัดส่งจากโรงงานหรือร้านค้ามายังโกดังของผู้ให้บริการในประเทศจีนว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ แต่ผู้ให้บริการจะทำการช่วยติดตามและติดต่อประสานงานให้ลุกค้า แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อความล่าช้าในทุกกรณี

เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ถ้าหากร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนไม่มีสินค้าผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ลูกค้าและผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี โดยลูกค้าสามารถใช้เงินที่คงอยู่ในระบบgettaobaoเลือกซื้อสินค้าอื่นได้ในเว็บ taobao.com tmall.com 1688.com

ค่าขนส่งสินค้ามีอัตราที่เป็นปริมาตรและอัตราที่เป็นน้ำหนักตามหน้าเว็บไซต์ gettaobao.com โดยจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าเป็นเงินสูงกว่า และในการรวมบิลขนส่งเพื่อคำนวณค่าขนส่งนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มาจากใบสั่งซื้อใบเดียวกันถึงจะรวมกันได้ และสินค้าจากร้านค้าจะต้องมาถึงภายใน 7 วัน นับแต่วันแรกที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง สินค้าที่มาหลังจาก 7 วัน จะถูกคิดค่าขนส่งแยกต่างหากและแยกบิลขนส่งจากสินค้าที่มาก่อนหน้า เศษของน้ำหนักปัดขั้นเป็นจำนวนเต็มแล้วคิดราคาจากจำนวนเต็ม

การคำนวณน้ำหนักสินค้าสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก. (การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด และ สูงที่สุดของวัตถุ)

ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาท

ทาง ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในทุกกรณี ถ้าหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้าจะต้องเลือกให้ทางผู้ให้บริการ ตีลังไม้เพื่อปกป้องตัวสินค้า

ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาทถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาทค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตรา 3% ของค่าขนส่ง โดยถ้าหากสินค้าสูญหายผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย

ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด หรือ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพลส เท่านั้นโดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทข้างต้น ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ ที่บริษัทข้างต้น จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติลูกค้าจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ บริษัทข้างต้น กำหนด ในกรณีที่บริษัทข้างต้น มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของบริษัทข้างต้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่บริษัทข้างต้นเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com www.kerryexpress.com ในกรณีสินค้ามาถึงไทยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้หรือ ในกรณีจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือที่อยู่ลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมตามอัตราบนหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง โดยค่าจัดส่งเดิมที่ชำระมาแล้วนั้นไม่สามารถขอคืนได้

ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งและสั่งซื้อสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามหรือต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากรและของมีคมทุกชนิดและสารเคมีทุกชนิด อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็นสอง 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า กิโลกรัมละ 1000 บาท เช่น ธนบัตร เพชร พลอย ทอง เงิน ไข่มุก หากมีการสูญหายหรือเสียหาย เกิดขึ้น ผู้ให้บริการมิต้องรับผิดชอบทุกกรณี

สินค้าที่อยู่ในรายการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก).เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า แบตเตอรี่ หมวกนิรภัย เตาย่าง เตาปิ้ง หลอดไฟฟ้า ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ และอื่นๆจะถูกคิดเป็นอัตราค่าขนส่งพิเศษแบบ มอก. สามารถเข้าไปตรวจสอบรายการสินค้า มอก. ได้ที่ https://www.tisi.go.th/

เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และ หน่อยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิความล่าช้าหรือกักหรือยึดสินค้าหรือสูญหายหรือเสียหาย

ทางผู้ให้บริการจำเป็นมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือจีน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายทั้งสิ้น

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

 1. ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซด์ www.gettaobao.com ให้บัญชีผู้ใช้ในระบบgettaobao โดยชำระเงินตามราคาที่เติมได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการเติมเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ของ gettaobao
 2. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกราคาเติมเงินได้ โดยจะได้รับมูลค่าใช้งานตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการทำรายการเติมเงินผ่านเว็บไวด์gettaobao และ/หรือขอยกเลิกวงเงิน ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบของบริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเว็บไวด์gettaobao ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการเติมเงินนี้ได้
 5. มูลค่าการเติมเงินและเงินในระบบสมาชิกของgettaobaoลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือขอแลก หรือคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี
 6. เงื่อนไขการเติมเงินนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการเติมเงินนี้ได้ที่ www.gettaobao.com หรือโทร 02-026-3102 gettaobao call center ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการผ่านเว็บ www.gettaobao.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ และไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
 7. ผู้ที่ได้รับการเติมเงิน จะไม่สามารถนำมูลค่าการเติมเงินนี้ ไปรับส่วนลดรายการส่งเสริมการขายใด ๆ และโปรโมชั่นใด ๆ ทั้งสิ้นได้ และไม่สามารถขอแลก หรือคืนเป็นเงินสดได้
 8. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ก่อนทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าว หากเกิดความผิดพลาดจากการโอนเงิน ถ้าผู้ใช้บริการต้องการให้ทำการโอนเงินคืน จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการถอนเงินของทางบริษัท
 9. ในกรณีลูกค้าต้องการถอนเงินจากยอดเงินคงเหลือลูกค้าจะต้องส่งเอกสารการขอถอนเงินมาทาง EMS ไปรษณีย์ไทยเท่านั้นโดยเอกสารประกอบด้วย
  หนังสือขอถอนเงิน โดยต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ เลขประจำตัวประชาชน รหัสลูกค้า ยอดเงินคงเหลือ สาเหตุที่ต้องการถอนเงิน ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร ชื่อสาขาธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรอง และแนบเอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์สำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์สำเนาถูกต้อง สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นต์สำเนาถูกต้อง หลังจากทางบริษัทพิจารณาคืนเงินแล้วลูกค้าจะได้รับเงินคืนใน 15 วัน
 10. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ รวมตลอดถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย หรือยกเลิกตามที่ผู้ให้บริการ เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ฝ่ายดูแลลูกค้า โทร. 02-026-3102 gettaobao call center หรือที่ www.gettaobao.com
 11. ในกรณีคืนเงินค่าสินค้าบริษัทจะคืนเงินให้หลังจากได้รับเงินคืนจากร้านค้าจีนแล้วโดยประมาณ 15 วัน

ในการเข้ารับสินค้าที่จุดรับสินค้าผู้รับจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้งที่เข้ารับสินค้าโดยสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกมารับด้วยตนเองณจุดรับสินค้าจะต้องมีน้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 500 กก. หรือมีปริมาตรต้อชิ้นไม่เกิน 2ลบ.ม. ในกรณีที่น้ำหนักหรือปริมาตรเกินจะต้องใช้บริการเหมารถในการจัดส่งของบริษัทเท่านั้น

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย แล้วเข้ารับสินค้าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่า 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ผู้ให้บริการจะมีการจัดการสินค้า โดยเก็บค่าเก็บรักษาสินค้า ในอัตรา 300บาท ต่อ ลบ.ม.ต่อวัน ขั้นต่ำ 20 บาท ต่อบิลต่อวัน หรือ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากำจัดทิ้ง โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจารณา โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

การยกเลิกรายการสั่งซื้อจะต้องกระทำก่อนที่สถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นสั่งซื้อสำเร็จ โดยลูกค้าจะต้องติดต่อเข้ามาเพื่อทำการยกเลิก โดยลูกค้าจะต้องตรวจทานดูความถูกต้องของการทำรายการทุกครั้งบนหน้าเว็บไซต์ว่าสถานะได้ถูกเปลี่ยนเป็นยกเลิกถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งยกเลิกถือว่าลูกค้าประสงค์จะสั่งซื้อทุกรายการ

**หากลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือลงทะเบียนใช้บริการของผู้ให้บริการแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ในทุกข้อตกลง