transport rate สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า 2018-11-05T03:45:40+07:00

วิธีคิดค่าขนส่งในการสั่งสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า

1. ค่าขนส่งในประเทศจีน

จ่ายตามจริงจากร้านค้ามาโกดัง Gettaobao (ถ้าไม่มี ไม่คิดเพิ่ม)

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล) คำนวณโดย ใช้ น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล  = ค่าขนส่ง

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ  = 5 คูณกับ  69 =  345 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)   คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรืออ = 0.05 คูณกับ 6,400 = 320 บาท

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการสั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท (อ่านสินค้าที่ต้องห้านนำเข้าเพิ่มเติม)
สั่งของจากจีน เถ่าเป่า

2. ค่าขนส่งจีนมาไทย

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ.ย. ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

สั่งของจากจีน เถ่าเป่า

ขนส่งทางรถจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 5-7 วัน 

สั่งของจากจีน เถ่าเป่า

ขนส่งทางรถจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 5-7 วัน

ขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 25-35 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน เถ่าเป่า

ขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 25-35 วัน

หมายเหตุ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000  = ค่าตีลังไม้

ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง

คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

 

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

 *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*

3. ค่าจัดส่งในประเทศไทย

จ่ายตามจริงจากร้านค้ามาโกดัง Gettaobao

หมายเหตุ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
  โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวขนาด 2 เมตร
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง คลิ๊กเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 80 ซ.ม.+ 20 ซ.ม.+70 ซ.ม. = 170 เซนติเมตร
 3. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว 
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

** เราไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท** 

สั่งสินค้าจากจีน เถาเป่า ยิ่งสั่งมากยิ่งราคาถูกลง

Class 1

ยอดค่าขนส่งสะสม
น้อยกว่า
20,000 บาท

Class 2

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
20,000 บาท

Class 3

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
100,000 บาท

Class 4

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
500,000 บาท

Class 5

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
2,000,000 บาท

หมายเหตุ**ปรับล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561