Taobao ถือศีลกินเจสุขสันต์ถ้วนหน้า

taobao เทศกาลกินเจ Taobao taobao Taobao ถือศีลกินเจสุขสันต์ถ้วนหน้า taobao                  Taobao 768x402

Taobao เชิญชวน ‘ถือศีลกินเจ’

ในช่วงวันที 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 นี้

การถือศีลกินเจ นอกจากงดการรับประทานอาหารจำพวกผักมีกลิ่นฉุนและเนื้อสัตว์แล้ว เหมือนกับเป็นการฝึกตัวเองให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ โดยเฉพาะการปรุงอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัวต้องไม่เคยผ่านการปรุงเนื้อสัตว์มาก่อน เพราะต้องการให้กาย วาจา และใจบริสุทธิ์ Taobao เชิญชวนมาร่วมถือศีลกินเจตลอด 10 วัน

เริ่มเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว ซึ่งปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำถึง 9 ค่ำเดือน 9 ตามปฏิทินจีน ว่ากันว่า เทศกาลนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้วในสมัยที่ชาวจีนถูกรุกรานโดยชนชาติแมนจู ซึ่งเข้าปกครองประเทศจีน และบังคับให้ชาวจีนยอมรับวัฒนธรรมของตน ในยุคนั้น คนจีนกลุ่มหนึ่งจึงได้รวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจูโดยใช้หลักทางธรรมเข้ามาช่วยโดยการนุ่มขาวห่มขาวและงดบริโภคเนื้อสัตว์ เพราะเชื่อว่าหากประพฤติตามแนวทางนี้ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มของตนจนสามารถต้านทานพลังของชาวแมนจูได้

อีกความเชื่อหนึ่งคือ เชื่อกันว่าการกินเจ คือการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีต 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ สาธุชนจึงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ หันมาบำเพ็ญศีลโดยการตั้งจิตภาวนาในการกินเจ งดเว้นอาหารคาว ในเมืองไทย ความเชื่อเรื่องการกินเจ เป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและมหาโพธิสัตว์กวนอิม

สำหรับการกินเจ มีความหมายมากกว่าการกินเพื่อถือศีลอด คำว่า ‘เจ’ ในภาษาจีนทางศาสนาพุทธนิกายมหายานมีความหมายว่า ‘อุโบสถ’ ซึ่งหมายถึงการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน คล้ายกับการถืออุโบสถศีลหรือการรักษาศีล 8 นั่นหมายความว่าหลังเที่ยงเป็นต้นไป จะไม่รับประทานอาหารอีก แต่การถือศีลอุโบสถในทางพุทธนิกายมหายานคือไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ทำให้การไม่รับประทานเนื้อสัตว์ได้รวมเข้ากับการกินเจ ทำให้กลายเป็นการถือศีลกินเจ ปัจจุบันผู้รับประทานอาหาร 3 มื้อโดยงดเนื้อสัตว์ ยังคงถือว่าเป็นการกินเจอยู่ ดังนั้นต้องเข้าใจว่าการกินเจไม่ใช่เพียงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ แต่เป็นการรักษาศีล มีความบริสุทธิ์ทั้ง กาย วาจา และใจ

อย่างไรก็ตาม การกินเจ 9 วัน มีที่มาจากความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งได้หล่อหลอมร่วมกับลัทธิขงจื้อ โดยชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระราชาธิราชหรือ 9 ดาวนพเคราะห์ และเพื่อถือเป็นการสักการะบูชาต่อพระราชาธิราช 9 พระองค์ จึงเป็นที่มาของการถือศีลกินเจเป็นเวลา 9 วันนั้นเอง

หลายคนอาจสงสัยว่า การกินเจแตกต่างจากการกินมังสวิรัติอย่างไร ? ทุกคนอาจคิดว่ามีความคล้ายกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วมีความแตกต่างกันมาก การกินมังสวิรัติสามารถรับประทาน นม ไข่ น้ำผึ้ง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนมและไข่ ตลอดจนผักและผลไม้ ในทางตรงกันข้าม การกินเจจะไม่สามารถรับประทาน นม ไข่ หรือน้ำผึ้ง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนมและไข่ นั่นคือไม่สามารถรับประทานอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ได้ เพราะการกินเจคือการไม่เบียดหรือทำให้สัตว์เดือดร้อน แม้ว่าจะไม่มีเลือดหรือเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบของอาหาร แต่ก็เหมือนกับการเราไปเบียดเบียนเขานั่นเอง

สำหรับผู้ที่เคร่งครัดกับการกินเจ จะต้องเตรียมตัวก่อนกินเจอย่างจริงจัง โดยปกติแล้วจะมีการ ‘ล้างท้อง’ หรือเริ่มต้นการรับประทานอาหารเจมื้อเย็นก่อน 1 วัน เพื่อทำให้ร่างกายสะอาดจากของคาว อาหารเจจะต้องถูกปรุงด้วยผู้ถือศีลกินเจเท่านั้น อุปกรณ์สำหรับใช้ปรุงอาหารต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการปรุงอาหารด้วยเนื้อสัตว์หรืออาหารซอ (คำเรียกอาหารไม่เจ) มาก่อน

อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เครื่องครัวใหม่ ซึ่งต้องการแยกเครื่องครัวต่างหากสำหรับใช้ปรุงอาหารเจ สามารถดูชุดเครื่องครัวสำหรับใช้ปรุงอาหารได้ที่ Taobao หรือ Tmall มีอุปกรณ์เครื่องครัวมากมายให้คุณได้เลือกใช้ตามความต้องการของคุณ ชุดเครื่องครัวสำหรับปรุงอาหาร ประกอบไปด้วย หม้อ กระทะ ตะหลิว ฯลฯ อีกมากมาย ผลิตจากวัสดุคงทนต่อความร้อนและมีคุณภาพ ราคาคุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ริเริ่มกินเจใหม่ๆ หรือผู้ถือศีลกินเจบางคนที่ต้องการเพียงอุปกรณ์บางอย่าง ไม่ต้องการซื้อสินค้าแบบครบชุดหรือเซต สามารถแยกซื้อเป็นบางอย่างเพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่ได้

taobao อุปกรณ์1 taobao Taobao ถือศีลกินเจสุขสันต์ถ้วนหน้า 4

ชุดอุปกรณ์เครื่องครัวชุดใหญ่ อุปกรณ์ให้คุณเลือกปรุงอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด จะตุ๋นหรือนึ่งมีครบ จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบสำหรับอุปกรณ์เครื่องครัวใหม่ แยกไว้เฉพาะสำหรับการปรุงอาหารเจ 

taobao อุปกรณ์เครื่องครัว2 taobao Taobao ถือศีลกินเจสุขสันต์ถ้วนหน้า 1

หากมีหม้อ กระทะ ชิ้นใหญ่ๆ อยู่แล้ว แต่ขาดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัก ตวง คนอาหาร สามารถเลือกซื้อสินค้าแบบแยกชิ้นได้ ราคาน่ารัก อุปกรณ์แข็งแรง ทนความร้อนอย่างดี 

Taobao อุปกรณ์เครื่องครัว3 taobao Taobao ถือศีลกินเจสุขสันต์ถ้วนหน้า 3

เตาเซรามิกไฟฟ้า พลังงานสูงใช้คลื่นแสงอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้อาหารสุกไว สะดวกสบาย เคลื่อนย้ายและพกพาไปทำอาหารนอกสถานที่ได้ด้วย 

นอกจากเรื่องอุปกรณ์สำหรับการปรุงอาหารที่ต้องให้ความสำคัญแล้ว ยังมีอาหารบางอย่างเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้กินเจด้วย นั่นคืออาหารที่มีกลิ่นฉุนหรือผักที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ ผักชี ต้นหอม กระเทียม หอมแดงและหอมใหญ่ รวมทั้งผักกุยช่ายทั้งใบและดอก เพราะส่งผลเสียต่อสมดุลของร่างกาย รวมไปถึงน้ำผึ้งและหอยนางรม แม้ว่าในอดีตเคยมีเรื่องเล่าสมัยพระพุทธกาลว่ามีหอยนางรมตัวหนึ่งได้ปาวรณาตัวเองให้พระโพธิสัตว์กวนอิมกิน เมื่อครั้งที่ท่านต้องทรงบำเพ็ญเพียรอดอาหาร ทำให้กลายเป็นอาหารเจไปโดยปริยาย แม้ว่าหอยนางรมเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน และไม่มีเลือดในตัว แต่เมื่อต้องการรักษาศีลกินเจ ก็ควรงดจากการรับประทานหอยนางรม รวมไปถึงซอสหอยนางรมด้วยเช่นกัน

สุดท้ายที่มักเป็นคำถามสำหรับใครหลายๆ คนที่เพิ่งเริ่มกินเจมักจะสงสัยกันนั้นคือ หากกินเจไม่ครบ 9 วันแล้วจะบาปไหม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการกระทำส่วนบุคคลมากกว่า หากคุณปฏิบัติหรือถือศีลไม่ครบถ้วนอาจบาปมากกว่าการกินเจ แล้วต้องถามตัวเองด้วยว่าจุดประสงค์การกินเจเพื่ออะไร สำหรับการกินเจนั้นคือการละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และรักษาศีลที่ตั้งมั่นไว้ด้วยความตั้งใจ ดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องบาปหากทำไม่ครบ 9 วัน เพราะการกินเจเหมือนกับการเตือนสติ ทำให้ระลึกอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ สามารถบังคับตัวเองและยับยั้งชังใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความอยากว่าเรามีความอดทนและความตั้งใจจริงมากน้อยเพียงใด

ดังนั้นแล้วความพยายามและความอดทนนั้นขึ้นอยู่กับตัวของเราเองทั้งสิ้น ใครที่เพิ่งกำลังเริ่มและต้องการมองหาชุดเครื่องครัวหรืออุปกรณ์เครื่องครัวไว้เพื่อช่วงเทศกาลกินเจ อุปกรณ์คุณภาพ มีมาตรฐาน และราคาโดนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้กับ Gettaobao เว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าจากจีนที่มีเมนูภาษาไทยให้คุณได้เลือกสินค้าอย่างสบายใจ