วิธีการสั่งซื้อสินค้า​
ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาสินค้า​

1. ค้นหาจากหน้าหมวดหมู่สินค้า
2. พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่องค้นหา
3. คัดลอกลิงก์จากร้านค้าแล้ววางในช่องค้นหา

ขั้นตอนที่ 2 สั่งซื้อสินค้า​

เมื่อเลือกสินค้าแล้ว ให้ระบุรายละเอียด เช่น
- สี
- ขนาด
- จำนวน
จากนั้น ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วกด "หยิบใส่รถเข็น"

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน​

1. เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ โดยคลิกที่ "ไอคอนรูปคน" มุมขวาบนหน้าเว็บไซต์
2. เลือกเมนู "เติมเงิน" เพื่อดูรายละเอียด
3. โอนเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ จากนั้น กดที่ "บันทึก"
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

โปรดศึกษาเงื่อนไขและการใช้บริการ ก่อนสั่งซื้อสินค้ากับเรา

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-114-7102​

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาสินค้า

1. ค้นหาจากหน้าหมวดหมู่สินค้า
2. พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่องค้นหา
3. คัดลอกลิงก์จากร้านค้าแล้ววางในช่องค้นหา

ขั้นตอนที่ 2 สั่งซื้อสินค้า

เมื่อเลือกสินค้าแล้ว ให้ระบุรายละเอียด เช่น สี ขนาด จำนวน ตามที่ต้องการ ตรวจสอบราคาสินค้า จากนั้นกด “หยิบใส่รถเข็น”

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน

1. เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ โดยคลิกที่ พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า Screenshot 2
2. เลือกเมนู “เติมเงิน” เพื่อดูรายละเอียด
3. โอนเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ จากนั้น กดที่ “บันทึก”
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

1. เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ โดยคลิกที่ “ไอคอนรูปคน” มุมขวาบนหน้าเว็บไซต์
2. เลือกเมนู “เติมเงิน” เพื่อดูรายละเอียด
3. โอนเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ จากนั้น กดที่ “บันทึก”
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ รูปคน เพื่อเข้าดูรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ เติมเงิน เพื่อเข้าดูรายละเอียดการเติมเงิน

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ แล้วคลิกที่ บันทึก

ขั้นตอนที่ 4

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบสำเร็จแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีน​

x ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท สินค้าอบายมุขทุกชนิด x

**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
Call Center 02-114-7102**

x ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท สินค้าอบายมุขทุกชนิด x

**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Call Center 02-114-7102**

วิธีการเติมเงินสินค้า
และการสั่งซื้อสินค้าจากจีน

วิธีการเติมเงินสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการเติมเงินก่อนสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการเติมเงินก่อนสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ รูปคน
เพื่อเข้าดูรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 4 600x254

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ เติมเงิน
เพื่อเข้าดูรายละเอียดการเติมเงิน

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1 600x226

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ รูปคน เพื่อเข้าดูรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 4 600x254

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ เติมเงิน เพื่อเข้าดูรายละเอียดการเติมเงิน 

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1 600x226

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ให้แนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ
แล้วคลิกที่ บันทึก

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1554186926947 600x414

ขั้นตอนที่ 4

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เมื่อตรวจสอบสำเร็จแล้ว
ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ
พร้อมสำหรับการเลือกสั่งสินค้าจากจีน
ได้ทันที

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า                600x410

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ แล้วคลิกที่ บันทึก

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1554186926947 600x414

ขั้นตอนที่ 4

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบสำเร็จแล้ว
ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ
พร้อมสำหรับการเลือกสั่งสินค้าจากจีนได้ทันที

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า                600x410

ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีน

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถปรึกษาทีมงานของเราเรื่องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน ได้ที่ 02-114-7102
หรือ Line

เพิ่มเพื่อน พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า th

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถปรึกษาทีมงานของเรา
เรื่องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน ได้ที่
02-114-7102
หรือ Line

เพิ่มเพื่อน พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า th

X

ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าอบายมุขทุกชนิด
**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
Call Center 02-114-7102**

X

ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด
สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าอบายมุขทุกชนิด
**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Call Center 02-114-7102**