สั่งสินค้าจากจีน
วิธีการสั่งซื้อสินค้า​

3 วิธีค้นหาสินค้า

ขั้นตอนการสั่งสินค้า

ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาสินค้า​

1. ค้นหาจากหน้าหมวดหมู่สินค้า
2. พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่องค้นหา
3. คัดลอกลิงก์จากร้านค้าแล้ววางในช่องค้นหา

ขั้นตอนที่ 2 สั่งซื้อสินค้า​

เมื่อเลือกสินค้าแล้ว ให้ระบุรายละเอียด เช่น
- สี
- ขนาด
- จำนวน
จากนั้น ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วกด "หยิบใส่รถเข็น"

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน​

1. เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ โดยคลิกที่ "ไอคอนรูปคน" มุมขวาบนหน้าเว็บไซต์
2. เลือกเมนู "เติมเงิน" เพื่อดูรายละเอียด
3. โอนเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ จากนั้น กดที่ "บันทึก"
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            1 01 300x300
การชำระเงินรอบแรก

ค่าสินค้า

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            2 01 300x300
การชำระเงินรอบสอง

ค่าขนส่ง
1. จากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
2.จากโกดังกว่างโจวมาไทย
3.จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            3 01 300x300
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาสินค้า​

1. ค้นหาจากหน้าหมวดหมู่สินค้า
2. พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่องค้นหา
3. คัดลอกลิงก์จากร้านค้าแล้ววางในช่องค้นหา

ขั้นตอนที่ 2 สั่งซื้อสินค้า​

เมื่อเลือกสินค้าแล้ว ให้ระบุรายละเอียด เช่น
- สี
- ขนาด
- จำนวน
จากนั้น ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วกด "หยิบใส่รถเข็น"

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน​

1. เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ โดยคลิกที่ "ไอคอนรูปคน" มุมขวาบนหน้าเว็บไซต์
2. เลือกเมนู "เติมเงิน" เพื่อดูรายละเอียด
3. โอนเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ จากนั้น กดที่ "บันทึก"
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            1 01 300x300
การชำระเงินรอบแรก

ค่าสินค้า

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            2 01 300x300
การชำระเงินรอบสอง

1.ค่าขนส่งจากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
2.ค่าขนส่งจากโกดังกว่างโจวมาไทย
3.จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            3 01 300x300

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สั่งสินค้าจากจีน

สั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาสินค้า​

1. ค้นหาจากหน้าหมวดหมู่สินค้า
2. พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่องค้นหา
3. คัดลอกลิงก์จากร้านค้าแล้ววางในช่องค้นหา

ขั้นตอนที่ 2 สั่งซื้อสินค้า​

เมื่อเลือกสินค้าแล้ว ให้ระบุรายละเอียด เช่น
- สี
- ขนาด
- จำนวน
จากนั้น ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วกด "หยิบใส่รถเข็น"

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน​

1. เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ โดยคลิกที่ "ไอคอนรูปคน" มุมขวาบนหน้าเว็บไซต์
2. เลือกเมนู "เติมเงิน" เพื่อดูรายละเอียด
3. โอนเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ จากนั้น กดที่ "บันทึก"
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            1 01 300x300
การชำระเงินรอบแรก

ค่าสินค้า

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            2 01 300x300
การชำระเงินรอบสอง

1.ค่าขนส่งจากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
2.ค่าขนส่งจากโกดังกว่างโจวมาไทย
3.จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า gettaobaoicon            3 01 300x300

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาสินค้า

1. ค้นหาจากหน้าหมวดหมู่สินค้า
2. พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่องค้นหา
3. คัดลอกลิงก์จากร้านค้าแล้ววางในช่องค้นหา

ขั้นตอนที่ 2 สั่งซื้อสินค้า

เมื่อเลือกสินค้าแล้ว ให้ระบุรายละเอียด เช่น สี ขนาด จำนวน ตามที่ต้องการ ตรวจสอบราคาสินค้า จากนั้นกด “หยิบใส่รถเข็น”

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน

1. เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ โดยคลิกที่ สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า Screenshot 2
2. เลือกเมนู “เติมเงิน” เพื่อดูรายละเอียด
3. โอนเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ จากนั้น กดที่ “บันทึก”
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

1. เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ โดยคลิกที่ “ไอคอนรูปคน” มุมขวาบนหน้าเว็บไซต์
2. เลือกเมนู “เติมเงิน” เพื่อดูรายละเอียด
3. โอนเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ จากนั้น กดที่ “บันทึก”
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ รูปคน เพื่อเข้าดูรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ เติมเงิน เพื่อเข้าดูรายละเอียดการเติมเงิน

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ แล้วคลิกที่ บันทึก

ขั้นตอนที่ 4

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบสำเร็จแล้ว ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีน​

x ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท สินค้าอบายมุขทุกชนิด x

**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
Call Center 02-114-7102**

x ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท สินค้าอบายมุขทุกชนิด x

**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Call Center 02-114-7102**

ขั้นตอนการเติมเงินก่อนสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการเติมเงินก่อนสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ รูปคน
เพื่อเข้าดูรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 4 600x254

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ เติมเงิน
เพื่อเข้าดูรายละเอียดการเติมเงิน

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1 600x226

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ รูปคน เพื่อเข้าดูรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 4 600x254

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ เติมเงิน เพื่อเข้าดูรายละเอียดการเติมเงิน 

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1 600x226

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ให้แนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ
แล้วคลิกที่ บันทึก

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1554186926947 600x414

ขั้นตอนที่ 4

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เมื่อตรวจสอบสำเร็จแล้ว
ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ
พร้อมสำหรับการเลือกสั่งสินค้าจากจีน
ได้ทันที

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า                600x410

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ แล้วคลิกที่ บันทึก

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1554186926947 600x414

ขั้นตอนที่ 4

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบสำเร็จแล้ว
ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ
พร้อมสำหรับการเลือกสั่งสินค้าจากจีนได้ทันที

สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า                600x410

ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีน

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถปรึกษาทีมงานของเราเรื่องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน ได้ที่ 02-114-7102
หรือ Line

เพิ่มเพื่อน สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า th

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถปรึกษาทีมงานของเรา
เรื่องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน ได้ที่
02-114-7102
หรือ Line

เพิ่มเพื่อน สั่งสินค้าจากจีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า th

X

ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าอบายมุขทุกชนิด
**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
Call Center 02-114-7102**

X

ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด
สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าอบายมุขทุกชนิด
**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Call Center 02-114-7102**