วิธีการเติมเงินสินค้า
และการสั่งซื้อสินค้าจากจีน

วิธีการเติมเงินสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการเติมเงินก่อนสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการเติมเงินก่อนสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ รูปคน
เพื่อเข้าดูรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 4 600x254

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ เติมเงิน
เพื่อเข้าดูรายละเอียดการเติมเงิน

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1 600x226

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ รูปคน เพื่อเข้าดูรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 4 600x254

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ เติมเงิน เพื่อเข้าดูรายละเอียดการเติมเงิน 

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1 600x226

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ให้แนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ
แล้วคลิกที่ บันทึก

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1554186926947 600x414

ขั้นตอนที่ 4

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เมื่อตรวจสอบสำเร็จแล้ว
ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ
พร้อมสำหรับการเลือกสั่งสินค้าจากจีน
ได้ทันที

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า                600x410

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพ แล้วคลิกที่ บันทึก

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1554186926947 600x414

ขั้นตอนที่ 4

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบสำเร็จแล้ว
ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติ
พร้อมสำหรับการเลือกสั่งสินค้าจากจีนได้ทันที

พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า                600x410

ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีน

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถปรึกษาทีมงานของเรา
เรื่องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน ได้ที่
02-114-7102
หรือ Line

เพิ่มเพื่อน พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า th

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถปรึกษาทีมงานของเราเรื่องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน ได้ที่ 02-114-7102
หรือ Line

เพิ่มเพื่อน พรีออเดอร์จีน วิธีการสั่งซื้อสินค้า th

X

ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าอบายมุขทุกชนิด
**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
Call Center 02-114-7102**

X

ไม่รับนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด
สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกประเภท รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าอบายมุขทุกชนิด
**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Call Center 02-114-7102**