ชิปปิ้ง Telework ตัวเลือกสำหรับพนักงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ชิปปิ้ง Telework ตัวเลือกสำหรับพนักงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า gettaobao ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Telework ตัวเลือกสำหรับพนักงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า Telework 768x402

ชิปปิ้ง Telework หรือการทำงานจากทางไกล อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้บริษัท องค์กร ในปัจจุบันมีความคล่องตัวมากขึ้น และดำรงสภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมได้ โดยสามารถใช้ระบบทางด่วนข้อมูล (Information Superhighway) แทนการเดินทางได้ มีการปรับใช้มากขึ้นในยุดที่คนรุ่นใหม่เริ่มมีอิทธิพลกับการทำงานในปัจจุบัน

ด้วยภาระต้นทุนค่าสถานที่ และต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในองค์กรที่ใช้สำนักงานจริง และทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่สูญเสียไปกับการเดินทางไป-กลับสำนักงาน ไปพบลูกค้า ฯลฯ ประกอบกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้หลายองค์กรพยายามหาวิธีที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีในระบบสำนักงาน (Office Atomation) ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing : EDP) การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต หรือการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing หรือ Teleconferencing) เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานจากทางไกล

OPM (Office of Personnel Management) สำนักงานการบริหารงานบุคคลในสหรัฐอเมริกา อธิบาย Telework ว่าเป็น “ทางเลือกในการดำเนินงานสำหรับพนักงานในการทำงานทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่า Telework นั้น เป็นการจัดการระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ ที่สะดวก

ถึงแม้ว่า Telework จะไม่ใช่โซลูชั่นใหม่ของการทำงาน แต่ในยุคสมัยใหม่ บางองค์กรก็ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานเฉพาะ อาจมีเพียงแค่สำนักงานบนเครืข่ายเว็บไซต์ WWW.(World Wide Web) เท่านั้น และการติดต่อระหว่างลูกค้าก็สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเครือข่าย Internet หรือบางสำนักงาน มีที่ตั้งสำนักงานอยู่แล้ว ก็สามารถขยายขอบข่ายการให้บริการลูกค้าโดยตรงผ่านเทคโนโลยีได้ เช่น การเรียนออนไลน์หรือการศึกษาจากทางไกล (Distance Education) การแพทย์จากระยะไกล (Telemedicine) เป็นต้น

สถิติ Telework ที่น่าสนใจ
การทำงานแบบ Telework ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ประมาณ 60% ของงานทั้งหมดล้วนใช้เทคโนโลยีเก็บฐานข้อมูล 10% ของคนทำงานทั้งหมดในอเมริกาหรือประมาณ 9.1 ล้านคน ทำงานแบบ Telework และ 65 % ทำงานให้บริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน โดยงานที่มีการทำงานแบบ Telework มากกว่าธุรกิจอื่น ได้แก่ การดูแลสุขภาพ คอมพิวเตอร์ไอที บริการลูกค้า การศึกษา สถาปัตยกรรม บัญชี ตัวแทนฝ่ายขายออนไลน์ เป็นต้น

พนักงานส่วนใหญ่บอกว่า “ออฟฟิศ” ไม่ใช่คำตอบ ?
จากการศึกษาของวารสารที่ตีพิมพ์ใน Journal of Environment Psychology ได้สำรวจพนักงานกว่า 40,000 คน ใน 300 บริษัท พบว่า ด้วยสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน อีกทั้ง มีเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานมากมายในปัจจุบัน ทำให้พนักงานมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถทำงานได้จากที่ไหนก็ได้ในช่วงเวลาไหนก็ได้เช่นกัน หลายคนจึงเห็นว่าการทำงานนั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดตายตัวอยู่ที่ 9 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็นเสมอไป พนักงาน สามารถทำงานได้ทันที รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือทางเทคโนโลยี

Telework กับการปรับใช้ในธุรกิจยุคปัจจุบัน ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น

◾ Telework เสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า แม้ว่าองค์กรจะต้องลงทุนเพื่อการทำ Teleworking ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ แต่ค่าใช้จ่ายโดยรวม มักจะถูกกว่าการจัดหาอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นออฟฟิศ

◾ เพิ่มโอกาสในการทำงาน องค์กรสามารถค้นหาบุคลากรที่มีฝีมือ มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ มาร่วมงานโดยผ่านระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้น

◾ เพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น พนักงานขององค์กรสามารถพูดคุยและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด จึง สามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง

ข้อมูล : www.medium.com