ชิปปิ้งจีน

ค่าขนส่ง
ค่าขนส่งจากจีนมาไทย
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                    gettaobao 768x410
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง
ขนส่งทางรถจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 3-5 วัน

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                       gettaobao 768x410
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง
ขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 15-30 วัน

- ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท
- ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
- ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
- ค่าบริการบิลละ 10 บาท
- ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

วิธีคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทย


กิโลกรัม (กก.)
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโลกรัม = ค่าขนส่ง

ปริมาตร (Q)
ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง weight scale gettaobao 768x768
ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท
*เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*

หมายเหตุ

1. การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
2. ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
3. ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท
4. ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้

ค่าขนส่งในไทย​
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping flash 02

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)) ÷ 6,000 = น้ำหนัก

หมายเหตุ : Flash Express ไม่รับสินค้าที่ตีลังไม้

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping nim

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)) ÷ 4,000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping kerry

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม.
  เช่น  กว้าง 80 ซม.+ 20 ซม.+70 ซม. = 170 เซนติเมตร
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping              1

จังหวัดอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-114-7102

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
ค่าขนส่ง
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง gettaobaoicon            1 01 300x300
การชำระเงินรอบแรก

ค่าสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง gettaobaoicon            2 01 300x300
การชำระเงินรอบสอง

1.ค่าขนส่งจากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
2.ค่าขนส่งจากโกดังกว่างโจวมาไทย
3.จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง gettaobaoicon            3 01 300x300

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง exchange rate image

Class 5 ยอดค่าขนส่งสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท
Class 4 ยอดค่าขนส่งสะสมมากกว่า 500,000 บาท
Class 3 ยอดค่าขนส่งสะสมมากกว่า 100,000 บาท
Class 2 ยอดค่าขนส่งสะสมมากกว่า 20,000 บาท
Class 1 ยอดค่าขนส่งสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท

วิธีคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทย


กิโลกรัม (กก.)
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโลกรัม = ค่าขนส่ง

ปริมาตร (Q)
ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง weight scale gettaobao 768x768
*เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*

หมายเหตุ

1. การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
2. ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
3. ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้

ค่าขนส่งจากจีนมาไทย
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                    gettaobao 1024x546
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง
ขนส่งทางรถจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 3-5 วัน

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                       gettaobao 1024x546
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง
ขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 15-30 วัน

- ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท
- ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
- ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
- ค่าบริการบิลละ 10 บาท
- ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

ค่าขนส่งในไทย​
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping                02

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 6000 = น้ำหนัก

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping nim                2

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 4000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง               getforkerry 768x959

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม.
  เช่น  กว้าง 80 ซม.+ 20 ซม.+70 ซม. = 170 เซนติเมตร
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย J&T Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping

รถรับจ้างทั่วไป

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง gettaobaoicon            1 01 300x300

การชำระเงินรอบแรก

ค่าสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง gettaobaoicon            2 01 300x300

การชำระเงินรอบสอง

1.ค่าขนส่งจากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
2.ค่าขนส่งจากโกดังกว่างโจวมาไทย
3.จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง gettaobaoicon            3 01 300x300

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

วิธีคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทย

กิโลกรัม (กก.)
คำนวณโดยใช้ น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโลกรัม = ค่าขนส่ง

ปริมาตร (Q)
คำนวณโดยใช้ ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง weight scale gettaobao 768x768

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออก
  ไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้

ค่าขนส่งจากจีนมาไทย

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                    gettaobao 1024x546
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง

ขนส่งทางรถจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 3-5 วัน 

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                       gettaobao 1024x546
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง

ขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 15-30 วัน

ระดับสมาชิก

Class 1
ยอดค่าขนส่งสะสม
น้อยกว่า
20,000 บาท

Class 2
ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
20,000 บาท

Class 3
ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
100,000 บาท

Class 4
ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
500,000 บาท

Class 5
ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
2,000,000 บาท

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง exchange rate image
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง exchange rate image

คำนวณค่าขนส่ง

 *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*

 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท
 • ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
 • ค่าบริการบิลละ 10 บาท
 • ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งในไทย

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping jt                02

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 6000 = น้ำหนัก

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping nim                2

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 4000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง               getforkerry 768x959

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม.
  เช่น  กว้าง 80 ซม.+ 20 ซม.+70 ซม. = 170 เซนติเมตร
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย J&T Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 11 1024x594 600x348

รถรับจ้างทั่วไป

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
ชิปปิ้งจีน